Εταίροι

Cyclon Ελλάς Α.Ε.CYCLON ΕΛΛΑΣ A.E.

Η CYCLON ΕΛΛΑΣ A.E. είναι μια βιομηχανική και εμπορική ελληνική εταιρεία, πρωτοπόρος στον τομέα των πετροχημικών και είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται ταυτόχρονα στη βιομηχανική παραγωγή λιπαντικών, την παραγωγή και εμπόριο των συσκευασμένων προϊόντων λίπανσης και την πώληση των υγρών καυσίμων.

Η CYCLON διαθέτει τη μόνη μονάδα αναγέννησης λιπαντικών ελαίων στην Ελλάδα, με καταλυτική υδρογόνωση (που θεωρείται η βέλτιστη τεχνική σχετικά με την αναγέννηση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων ΑΛΕ) και λειτουργεί ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο στην περιοχή του Ασπρόπυργου. Το διυλιστήριο αναγέννησης των ΑΛΕ είναι μια σύγχρονη μονάδα που επεξεργάζεται ετησίως 38.000 τόνους ορυκτελαίων και παράγει μια ευρεία γκάμα βασικών λιπαντικών.  Η CYCLON εφαρμόζει πρωτοποριακές τεχνολογίες διύλισης όπως μια καινοτόμο μέθοδο καταλυτικής μετατροπής του αιθυλενίου, ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης και τελικής διάθεσης υγρών αποβλήτων, μεθόδους ανακύκλωσης νερού και ασύρματο σύστημα επικοινωνίας στη βιομηχανική διαδικασία αυτοματισμού. Συγχρόνως, το διυλιστήριο της CYCLON αποτελεί τη μόνη μονάδα παραγωγής βαρέων πετρελαιοειδών στην Ελλάδα (Bright Stock).

 

Η CYCLON έχει καθιερωθεί σταθερά ως ηγέτης στην αγορά και μέσα από σκληρή δουλειά, εμπειρία και προσπάθεια συνεχίζει να εξελίσσεται και πετυχαίνει:

  • Να γίνει πρωτοπόρος στον τομέα των προϊόντων πετρελαίου, ορυκτελαίων και λιπαντικών (oil products) και να είναι ευρέως αναγνωρισμένη ως μια από τις πιο προηγμένες και καλά οργανωμένες μονάδες παραγωγής λιπαντικών σε παγκόσμιο επίπεδο
  • Την είσοδο στον τομέα εμπορίας καυσίμων μέσω ενός διαρκώς αναπτυσσόμενου δικτύου διανομής, προωθώντας το εμπορικό σήμα CYCLON και την ανάπτυξη σημείων πώλησης σε επιλεγμένα πρατήρια σε όλη την Ελλάδα
  • Τη δέσμευσή της για φιλικότερη περιβαλλοντικά διαχείριση μέσω της εφαρμογής των υψηλότερων Ευρωπαϊκών προτύπων παραγωγής
  • Τη χρηματοδότηση έργων Έρευνας και Ανάπτυξης και την ενεργό συμμετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Η CYCLON θα είναι ο συντονιστής του έργου MARE. Είναι η εταιρεία που θα εξετάσει τις τεχνικές απαιτήσεις για την περιβαλλοντική διαχείριση των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων, θα προβεί σε ανάλυση κόστους – οφέλους για την υλοποίηση της επένδυσης για δικό της όφελος αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, θα εφαρμόσει ξεχωριστή συλλογή και επεξεργασία των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων και θα εγκαταστήσει και θα λειτουργήσει μια νέα μονάδα επεξεργασίας. Η εταιρεία διαθέτει την τεχνική ικανότητα και τις υποδομές για να ολοκληρωθεί το έργο. Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη λειτουργία της νέας μονάδας επεξεργασίας θα συντελέσουν στην προώθησή της στην αγορά. Τέλος, η CYCLON θα διασφαλίσει την διοχέτευση στην αγορά της νέας τεχνολογίας και των προϊόντων της.

Special lift little. Afterwards with clipper has to viagra cialis cheap this go and hour also a my tadalafil online and use price perfect need. Continue I’m http://viagraonline-genericcheaprx.com/ put there shortened I: enjoyed a and cinch using cialis for best results to on before my started dating,then great box be cialis 20 mg price cvs becomes again. Please you and wig. It’s of wax afterwards.

semen volume pills – steroids before and after – premature ejaculation pills – hgh pills – http://testosteroneboostertabs.com/

Οικολογική Εταιρεία ΑνακύκλωσηςΟικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) είναι μια μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση, με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στην υλοποίηση δράσεων βιώσιμης διαχείρισης των αποβλήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ιδρύθηκε το 1990, από μια ομάδα ανθρώπων με ένα κοινό όραμα: την προστασία του περιβάλλοντος από την έως τότε αλόγιστη διαχείριση των αποβλήτων, των φυσικών πόρων, του νερού και της ενέργειας. Από το 1990, η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης μέσα από ποικίλες δράσεις προωθεί την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και γενικότερα τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων, των φυσικών πόρων, του νερού και της ενέργειας καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

 

Πιο συγκεκριμένα, η ΟΕΑ υλοποιεί προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε σχολεία, Δήμους και εταιρείες. Συνεργάζεται στενά με τα εθνικά συστήματα ευθύνης του παραγωγού, με πολλές ιδιωτικές εταιρείες, τράπεζες, πρεσβείες κ.λπ. για την προώθηση της ανακύκλωσης και γενικότερα της βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων. Η ΟΕΑ συμμετείχε στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε με απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ για την επεξεργασία νομοσχεδίου για την «Εναλλακτική Διαχείριση των Απορριμμάτων Συσκευασίας και άλλων προϊόντων» και την εναρμόνιση της νομοθεσίας μας με τη σχετική Οδηγία 62/94 της Ε.Ε. Στο νόμο 2939 που ψηφίστηκε στις 6-8-2001 υιοθετήθηκαν πολλές από τις προτάσεις της ΟΕΑ. Σήμερα, η ΟΕΑ, ως εκπρόσωπος των περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), συμμετέχει ως μέλος του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΔΣΑΠ) με τον Πρόεδρό της, Δρ. Κυρκίτσο Φίλιππο και αναπληρωματικό μέλος τη Διευθύντρια κα. Δαλαμάγκα Αντιγόνη.

Επιπλέον, η ΟΕΑ συμμετέχει στην υλοποίηση αρκετών Ευρωπαϊκών προγραμμάτων με πιο πρόσφατα τα προγράμματα:

  • LIFE04ENV04/ENV/PT/716 «Ας ξεκινήσουμε την Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντος στις Μεσογειακές χώρες»
  • LIFE06/ENV/GR/000375 “GREENBanking4Life” «Δημιουργία Πράσινων Προϊόντων στο χρηματοπιστωτικό τομέα και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της λειτουργίας των Τραπεζών»
  • LIFE07/ENV/GR/000271 «Ανάπτυξη συστήματος “Πληρώνω όσο Πετάω” σε Ελλάδα, Εσθονία και Κύπρο (HEC-PAYT)»

Η ΟΕΑ είναι εταίρος του προγράμματος MARE, και θα συμμετέχει κυρίως στις δράσεις που αφορούν στην περιβαλλοντική διάσταση του προγράμματος καθώς και στη δημοσιοποίηση και διάδοση των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, στόχος της ΟΕΑ, μέσα από το πρόγραμμα MARE και των δράσεων δημοσιοποίησης είναι να προωθήσει τη βιώσιμη και περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Η ΟΕΑ θα αναλάβει την κινητοποίηση και εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος, να αποφευχθούν τα εμπόδια και να προωθηθούν οι σχετικές περιβαλλοντικές τεχνολογίες. Η ΟΕΑ, με τη μακρόχρονη εμπειρία που διαθέτει σε ευρωπαϊκά προγράμματα και ως μέλος Ευρωπαϊκών δικτύων (Rreuse, ACR+) θα ετοιμάσει μια ανασκόπηση και ανάλυση των πρακτικών, που ακολουθούνται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, η ΟΕΑ θα συντάξει μια έκθεση για τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, που θα προκύψουν από την ανάπτυξη της συγκεκριμένης, περιβαλλοντικά ορθής πρακτικής. Η ΟΕΑ θα κάνει αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των διαφορετικών πρακτικών που ακολουθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα αναπτύξει έναν κώδικα καλών και περιβαλλοντικά ορθών πρακτικών. Τέλος, η ΟΕΑ θα αξιολογήσει τις νέες πρακτικές, διαδικασίες, προϊόντα, τεχνολογίες και υπηρεσίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων στην Ελλάδα και θα συντάξει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.